Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/12/2023

13 nước, 1 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua