Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/12/2023

65 nước, 10 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua