Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 30/12/2023

49 nước, 9 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua