Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 30/12/2023

84 nước, 12 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ