1101 1318 -17
B29688333 1297 +17

Kiểu: Cờ tướng, 31/12/2023

36 nước, 6 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua