Bodaigiaco1 1281 -14
Khoanv 1334 +14

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

91 nước, 8 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua