Thanh3333 1728 -21
Jangjulinh 1609 +21

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

45 nước, 6 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua