kem18012015 1623 -24
123234345 1440 +24

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

43 nước, 2 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua