Dai.Su 1502 -5

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

55 nước, 4 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua