123234345 1464 -10
kem18012015 1599 +10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

39 nước, 3 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua