CaothuNo1 1580 +14
Viet79tin 1527 -14

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

56 nước, 7 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ