ccr12345 1402 -9
tranphuong 1573 +9

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

53 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết