Tpbg98 1386 -20
huydao 1290 +20

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

41 nước, 6 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua