Quangha 1444 +22
phanminh65 1591 -22

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

62 nước, 7 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua