tuanvu87 1300 -12
highwya 1382 +12

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

23 nước, 2 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua