Minhlinh 1514 -15
dautotayteo 1539 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 12 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua