Minhlinh 1514 -15
dautotayteo 1539 +15

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

71 nước, 12 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua