Quangha 1455 -10
phanminh65 1580 +10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

35 nước, 3 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua