choibaisex 1339 +13
vien10 1265 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

46 nước, 3 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua