Yenvy 1634 -16
Thanh3333 1636 +16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

61 nước, 12 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ