Yenvy 1634 -16
Thanh3333 1636 +16

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2019

61 nước, 12 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ