dautotayteo 1554 -19
Minhlinh 1499 +19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

59 nước, 10 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết