renguon 1388 +10
tuanvu87 1257 -10

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

12 nước, 0 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua