Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 ngày trước

61 nước, 11 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua