Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

49 nước, 8 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua