vualove 1335 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

14 nước, 1 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua