samle53 1496 -21
1234554321 1387 +21

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

43 nước, 4 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua