Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

53 nước, 5 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua