Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

40 nước, 5 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua