Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

40 nước, 5 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua