vutuan3110 1503 +20
ddt40600222 1592 -20

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

39 nước, 4 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua