1234554321 1408 -13
samle53 1475 +13

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

99 nước, 11 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua