Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

35 nước, 4 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua