Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

54 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết