samle53 1488 -20
1234554321 1395 +20

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

65 nước, 6 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua