Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

54 nước, 9 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua