tuanpevt 1355 -11
haohao9090 1458 +11

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

59 nước, 8 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua