1234554321 1636 -23
Covitvit 1460 +23

Kiểu: Cờ úp, 9/7/2019

73 nước, 7 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua