samle53 1427 -15
tuanpevt 1449 +15

Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

46 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua