longtep 1799 +10
phanvankhai 1664 -10

Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

60 nước, 13 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua