longtep 1818 -23
phanvankhai 1645 +23

Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

151 nước, 30 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua