longtep 1805 -22
phanvankhai 1658 +22

Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

81 nước, 14 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua