longtep 1805 -22
phanvankhai 1658 +22

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

81 nước, 14 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua