Mitomito 1577 +6
kudat79 1305 -6

Kiểu: Cờ úp, 15/7/2019

46 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết