Mitomito 1590 +12
haiphong12 1495 -12

Kiểu: Cờ úp, 15/7/2019

2 nước, 0 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua