Mitomito 1558 +11
tuanpevt 1488 -11

Kiểu: Cờ úp, 15/7/2019

42 nước, 7 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua