Mitomito 1525 -16
thanh.t0k 1523 +16

Kiểu: Cờ úp, 17/7/2019

41 nước, 7 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua