lephucvks 1570 +12
haimanh 1488 -12

Kiểu: Cờ úp, 19/9/2019

62 nước, 8 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết