lephucvks 1561 -19
haimanh 1497 +19

Kiểu: Cờ úp, 19/9/2019

50 nước, 6 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua