tuanlinh 1500 +20
lephucvks 1597 -20

Kiểu: Cờ úp, 19/9/2019

98 nước, 15 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua