SonHa 1410 -19
thovucong 1353 +19

Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

63 nước, 14 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua