nammoadida 1398 +15
thovucong 1372 -15

Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

46 nước, 8 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ