chauvuusvn 1459 -21
thovucong 1336 +21

Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

85 nước, 15 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ