thai73 1411 -21
Hoabinhvh 1296 +21

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

55 nước, 6 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua